DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ ƯU ĐÃI THUẾ

09/12/2019 5,319

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư. Trong đó phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo thông tư này là một trong những điểm cần chú ý.

1. Hiệu lực thi hành.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư này có hiệu lực vào ngày 27/12/2015 và bãi bỏ:

          - Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Khoản 4 Điều 19 và quy định “Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất cháp dụng đối với địa bàn có địa gii hành chính cụ thể” tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

STT  Tỉnh
Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
32 
Khánh Hòa 
Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đo thuộc tỉnh 
Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh 
30
Bình Định
Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Mỹ
Huyện Tuy Phước
31
Phú Yên
Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa
Thị xã Sông Cu; các huyện Đông Hòa, Tuy An
33
Ninh Thuận
Toàn bộ các huyện
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
34
Bình Thuận
Huyện Phú Quý
Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân
35
Đắk Lắk
Toàn bộ các huyện và thị xã Buôn H
Thành phố Buôn Ma Thuột
36
Gia Lai
Toàn bộ các huyện và thị xã
Thành phố Pleiku
37
Kon Tum
Toàn bộ các huyện và thành phố
 
38 
Đắk Nông 
Toàn bộ các huyện và thị xã
 
39
Lâm Đồng
Toàn bộ các huyện
Thành phố Bảo Lộc
40
Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Côn Đảo
Huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc
55  
Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ).
Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính ph.
 

Chi tiết xem tại: Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị Định 118/2015/NĐ-CP và bài viết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn nêu trên xem chi tiết tại bài viết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo EMC