EMC - Dịch vụ kiểm toán Nha Trang - Khánh Hòa

Bạn đang vấp phải nhiều vấn đề nan giải khi hệ thống sổ sách kế toán của mình không rõ ràng, thiếu chính xác; Bạn đang nghi ngờ về các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên sổ sách không phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp ; Bạn không biết hiện tại doanh nghiệp mình đang kinh doanh hiệu quả như thế nào? Bạn cần kiểm toán báo cáo tài chính để vay ngân hàng hay nộp cơ quan thuế. Hãy để EMC giúp bạn giải quyết những khó khăn trên!

EMC - Dịch vụ kiểm toán nội bộ tại Nha Trang, Khánh Hòa

Là đơn vị hành nghề về dịch vụ kế toán, chúng tôi là các kiểm toán viên đang hành  nghề trong lĩnh vực kế toán, có kinh nghiệm trong công tác tài chính, kế toán, kiểm toán; với tinh thần làm việc: Nhiệt huyết - Sáng tạo - Có ý nghĩa - Cùng có lợi, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cũng như hỗ trợ công tác kiểm toán báo cáo tài chính với những công việc như:

*   Đánh giá các rủi ro trong hệ thống chứng từ, sổ sách, chính sách kế toán;

*   Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

*   Nắm bắt các nhu cầu quản trị của doanh nghiệp cũng như các định hướng kinh doanh của doanh nghiệp sắp tới;

*   Đề xuất phương án xử lý, khắc phục và đưa ra gải pháp phòng ngừa các rủi ro đã xác định.

*   Hỗ trợ tổ chức bộ máy kế toán nội bộ và kiểm soát nội bộ;

*   Tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính;

*   Hỗ trợ cung cấp tài liệu kế toán và giải trình với công ty kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo kiểm toán.

Với gói dịch vụ trên, chúng tôi tin rằng, quý khách hàng sẽ có được một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ đáp ứng kịp thời nhu cầu về thông tin quản trị cũng như kiểm soát rủi của đơn vị mình. Ngoài ra, quý khách hàng sẽ có Báo cáo tài chính được kiểm toán với giá cả hợp lý mà không cần quá mất thời gian trong việc tìm kiếm, đàm phán, giải trình các số liệu có liên quan.

 EMC – NGƯỜI TRỢ LÝ ĐẮC LỰC CHO DOANH NGHIỆP!

EMC - Nha Trang, Khánh Hòa