Tuyển Chuyên viên IT

Tuyển Chuyên viên IT

62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
Chuyên viên 1 7-10 triệu đồng

Mô tả công việc: Quản trị hệ thống Mạng Nội bộ, Internet, Hệ thống Mạng Server, Hệ thống Wifi , Hệ thống camera, Hệ thống tổng đài IP của công ty; Quản lý Switch / Router Cisco, Peplink.....

Xem chi tiết
Hạn nộp hồ sơ 31 10 / 2020