THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT MÙA THU NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT MÙA THU NĂM 2022

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp - số 62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
Nhân viên, Chuyên viên 15 6-10 triệu đồng

EMC tuyển dụng đợt Hè - Thu năm 2022. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho nhiều vị trí công việc chuyên ngành Kế toán, Pháp lý, Hành chính, Nhân sự, Kinh doanh,...

Xem chi tiết
Hạn nộp hồ sơ 31 12 / 2022