THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT HÈ - THU NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT HÈ - THU NĂM 2022

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp - số 62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
Nhân viên, Chuyên viên 15 04-9 triệu đồng

EMC tuyển dụng đợt Hè - Thu năm 2022. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho nhiều vị trí công việc chuyên ngành Kế toán, Pháp lý, Hành chính, Nhân sự, Kinh doanh,...

Xem chi tiết
Hạn nộp hồ sơ 31 08 / 2022
 Tuyển chuyên viên Hành chính - Nhân sự

Tuyển chuyên viên Hành chính - Nhân sự

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp - 62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa.
Chuyên viên Hành chính - Nhân sự 2 6-8 triệu đồng

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Chuyên viên Hành chính - Nhân sự  đảm nhận các nhiệm vụ hỗ trợ Trưởng phòng nhân sự quản lý các hoạt động phòng Hành chính nhân sự. Xây dựng các quy chế lương, thưởng và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc; thực hiện các chế độ cho Người lao động.v.v...

Xem chi tiết
Hạn nộp hồ sơ 31 08 / 2022