Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP  VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN
17:02 28/10/2020 56

Với mục tiêu giúp Doanh nghiệp giảm bớt thủ tục khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và thủ tục liên quan sau thành lập. Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã cho ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn. Để giúp Doanh nghiệp nắm rõ hơn, EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật của Nghị định.

Xem chi tiết
HỖ TRỢ TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
08:46 23/04/2020 590

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến từng người lao động, doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho người lao động đảm bảo mức sống tối thiểu và các doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động đầy đủ, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó Doanh nghiệp, người lao động phải chấm dứt hợp đồng, nghĩ việc không lương do dịch Covid-19 được nhận một số hỗ trợ về tài chính thiết yếu

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ
14:37 21/04/2020 402

Từ ngày 08/4/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP "Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất" chính thức có hiệu lực. Từ 08/4/2020, Doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế làm Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi cơ quan thuế để được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...

Xem chi tiết