Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

HỖ TRỢ TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
08:46 23/04/2020 937

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến từng người lao động, doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho người lao động đảm bảo mức sống tối thiểu và các doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động đầy đủ, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó Doanh nghiệp, người lao động phải chấm dứt hợp đồng, nghĩ việc không lương do dịch Covid-19 được nhận một số hỗ trợ về tài chính thiết yếu

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ
14:37 21/04/2020 729

Từ ngày 08/4/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP "Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất" chính thức có hiệu lực. Từ 08/4/2020, Doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế làm Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi cơ quan thuế để được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...

Xem chi tiết
MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH
15:31 20/03/2020 1,280

Nhằm giảm chi phí ban đầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mới tham gia hoạt động sản xuất, Chính phủ đã ban hành nghị định mới bổ sung thêm các đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập và ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về miễn lệ phí môn bài mà Doanh nghiệp cần phải biết

Xem chi tiết
NHỮNG KHOẢN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHƯA ĐĂNG KÝ CÓ THỂ XÁC ĐỊNH LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ
14:17 20/03/2020 2,480

“Thông tư 45/2013 và Thông tư 19/2017 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định” quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế về phương pháp, thời gian trích khấu hao tài sản cố định trước khi bắt đầu thực hiện. Vậy những khoản trích khấu hao đúng chế độ quy định nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký với cơ quan thuế có thể xác định là chi phí hợp lý hay không?

Xem chi tiết
TĂNG LƯƠNG TỐI THIẾU VÙNG VÀ  MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
10:37 20/02/2020 788

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng lên từ ngày 1/1/2020. Cụ thể: Vùng I tăng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: Tăng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: Tăng lên 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: Tăng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Xem chi tiết
[THÔNG BÁO] THAY ĐỔI EMAIL THEO TÊN MIỀN MỚI EMC.VN
03:09 09/12/2019 561

Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu EMC, nay Công ty Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp, viết tắt EMC, xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ email của toàn công ty do sử dụng tên miền mới EMC.vn đến quý Khách hàng và Đối tác! ten@emcvn.vn -> ten@emc.vn Áp dụng từ ngày: 15/09/2019

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
03:05 09/12/2019 2,586

Quy định về các khoản dự phòng và thực hiện trích lập dự phòng đúng quy định pháp luật là điều mà Doanh nghiệp, Giám đốc, những người làm kế toán cần phải biết. Bởi vì các khoản dự phòng không chỉ được đưa vào chi phí khấu trừ thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không cần hóa đơn đỏ, mà còn làm cơ sở tiêu chuẩn để xác định các khoản tổn thất trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết
EMC - VĂN HÓA NGHỈ DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO
03:04 09/12/2019 596

Công ty Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp, viết tắt: EMC, với triết lý kinh doanh “Người Trợ Lý Đắc Lực Cho Doanh Nghiệp” luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những nhân sự, dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao và lâu dài. Vì vậy yếu tố “con người” luôn được lãnh đạo công ty coi trọng và đầu tư.

Xem chi tiết