THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT HÈ - THU NĂM 2022

Nhân viên, Chuyên viên Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp - số 62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa 15 04-9 triệu đồng

EMC tuyển dụng đợt Hè - Thu năm 2022.

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí công việc:

  1. Nhân viên Kế toán dịch vụ
  2. Nhân viên Kinh doanh
  3. Nhân viên Bảo vệ
  4. Chuyên viên Chăm sóc khách hàng
  5. Chuyên viên Hành chính - Nhân sự
  6. Chuyên viên Pháp lý

Logo Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7 0916 676 878 24/7 cskh@emc.vn

Chia sẻ Facebook Chia sẻ Zalo