THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT MÙA ĐÔNG NĂM 2022

Nhân viên, Chuyên viên Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp - số 62 Yersin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa 15 6-10 triệu đồng

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí công việc:

CHUYÊN VIÊN

❖Chuyên viên Pháp lý

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm về pháp lý của công ty. Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
 • Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty. 
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty

<Xem chi tiết>

❖Chuyên viên Kế toán dịch vụ

Mô tả công việc:

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán.
 • Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Lập các báo cáo nộp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo định kỳ.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

<Xem chi tiết>

NHÂN VIÊN

❖Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc

 • Nắm bắt thông tin, nhu cầu của từng khách hàng và phối hợp với các phòng, bộ phận để cung cấp các loại dịch vụ nhằm làm hài lòng khách hàng.
 • Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới sử dụng các loại dịch vụ của Công ty đang cung cấp.
 • Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

<Xem chi tiết>

❖Nhân viên Kinh doanh

Mô tả công việc

 • Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ của Công ty: dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ kế toán, dịch vụ tuyển dụng và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp.
 • Tham gia phát triển khách hàng mới
 • Tìm kiếm và phát triển, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

<Xem chi tiết>

 

Logo Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp NGƯỜI TRỢ LÝ ĐẮC LỰC CHO DOANH NGHIỆP 24/7 0916 676 878 24/7 cskh@emc.vn

Chia sẻ Facebook Chia sẻ Zalo