Luật

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
82/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP 10/07/2018 Nghị định
38/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định
78/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP 01/11/2015 Nghị định
55/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 55/2019/NĐ-CP 16/08/2019 Nghị định
05/2017/QH14 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017 01/01/2018 Luật/bộ luật
23/2012/QH13 LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012 01/07/2013 Luật/bộ luật
36/2005/QH11 Luật thương mại 2005 Quyết định
81/2018/ND-CP Nghị Định 81_2018_ND-CP Nghị định
59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp năm 2020 Luật/bộ luật
122/2020/NĐ-CP Nghị định 122-2020 Nghị định
28/2020/NĐ-CP Nghị định 28/2020/NĐ-CP 15/04/2020 Nghị định
42/NQ-CP Nghị quyết 42/NQ-CP Quyết định
22/2020/NĐ-CP Nghị định số 22/2020/NĐ-CP 25/03/2020 Nghị định
803/TCT-CS Công văn 803_TCT-CS_411878 Công văn
90/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 01/01/2020 Nghị định
NĐ 108 SĐ BS NĐ 78 NĐ 108 SĐ BS NĐ 78.doc Nghị định
QĐ888 QĐ 888 Sửa đổi Quyết Định 595.doc Quyết định
NĐ 39 NĐ 39 - Hỗ trợ DN nhỏ và vừa Nghị định
2497/QĐ-BTC Quyết định 2497/QĐ-BTC Quyết định
158/2013/NĐ-CP Nghị định số 158/2013/NĐ-CP Nghị định