EMC TỔ CHỨC GIAO KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU QUÝ II/2021

20/04/2021 1,198

Nhằm đảm bảo mục tiêu chiến lược năm 2021 được triển khai đúng tiến độ, sáng 19/4/2021, EMC tổ chức cuộc họp điểm lại tình hình thực hiện kế hoạch quý I và giao kế hoạch quý II, chi tiết đến cấp nhân viên. Theo đó, kể từ quý II/2021, mỗi nhân viên tại EMC đều được giao chỉ tiêu cụ thể, hướng đến việc hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận.

Họp giao kế hoạch chỉ tiêu quý II/2021 đến cán bộ nhân viên

Mở đầu cuộc họp, đại diện ban lãnh đạo công ty, ông Lê Văn Viên nêu rõ nguyên nhân vì sao mỗi nhân viên cần hiểu rõ kế hoạch chỉ tiêu bản thân được giao. Một khi quán triệt được trách nhiệm cá nhân trong chiến lược phát triển của bộ phận và công ty, nhân viên sẽ xác định được phần nhiệm vụ mình cần tập trung, từ đó lên kế hoạch hoàn thiện bản thân, nâng cao tay nghề và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ chiến lược phát triển công ty, ban lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng nhân viên dựa vào năng lực và chức năng chuyên trách.

Ngoài ra, khi hiểu được những đóng góp của mình có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển chung của tổ chức, xa hơn là gắn được kế hoạch phát triển bản thân với mục tiêu phát triển của tổ chức, người lao động sẽ thêm nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc, từ đó sống cuộc đời ý nghĩa hơn. Vì thế, một tập thể gắn kết được người lao động với mục tiêu phát triển chung của tổ chức chắn chắn sẽ phát huy tối đa được tiềm lực phát triển nội tại.

Mục tiêu chiến lược công ty là tiền để để phát huy sức mạnh văn hóa doanh nghiệp

Sau cuộc họp, các bộ phận sẽ họp tổ chức triển khai kế hoạch chỉ tiêu đến từng nhân viên, đồng thời lên kế hoạch kiểm soát các rủi ro, phòng ngừa các yếu tố cản trở việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021.