CÁC KHOẢN PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ NĂM 2016

09/12/2019 1,718

Hiện nay, tiền lương tháng đóng Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) bắt buộc đã có những thay đổi nhất định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được các quy định này. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện bài viết dưới đây, nhằm làm rõ vấn đề nêu trên.

1. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (Khoản 1, 2 Điều 17 Nghị Định 115/2015/NĐ-CP)

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì: 

  • Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Vậy thế nào là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác?

2. Mức lương, phụ cấp lương, và các khoản bổ sung khác phải đóng BHXH bắt buộc được hiểu như sau ( Khoản 1, 2, 3 Điều 30 Thông Tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH):

Mức lương là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tuy nhiên, Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như:

  • Tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến;
  • Tiền ăn giữa ca;
  • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
  • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

3. Mức tối thiểu và mức tối đa của tiền lương tháng đóng BHXH (Khoản 2.2, Khoản 3 Điều 6 Quyết Định 959/QĐ-BHXH)

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng).

Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.