ĐƠN VỊ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ MÀ KHÔNG PHẢI THI

09/12/2019 2,559

Kể từ 15/7/2017, Bộ tài chính cho phép người đã có GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN không cần thi mà chỉ cần đăng ký theo quy định là được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế (theo Thông tư số 51/2017/TT-BTC).

Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu hơn thế nào là Hành nghề dịch vụ kế toán và Dịch vụ làm thủ tục về thuế (Đại lý thuế), để từ đó đưa ra được những lựa chọn phù hợp khi sử dụng dịch vụ, EMC xin gửi đến quý khách hàng bài viết về sự khác nhau giữa hai loại hình kinh doanh này:

1. VỀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Nếu như doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ đại lý thuế thì có nghĩa là doanh nghiệp sẽ được cung cấp các dịch vụ về khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật (Điểm b Khoản 3 Điều 20 Luật Quản Lý Thuế)

Đại lý thuế chỉ dựa trên sổ sách, chứng từ kế toán do khách hàng cung cấp để xác định số thuế phải nộp, các tờ khai cần thực hiện và những thủ tục thuế cần thiết để làm việc với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp, chứ không thực hiện các công việc kế toán như: Ghi nhận, hạch nghiệp vụ kế toán phát sinh, lập các loại sổ kế toán, lập báo cáo tài chính…

Còn nếu như quý khách hàng mong muốn dịch vụ không chỉ là việc thực hiện các thủ tục về thuế mà còn là việc cung cấp cho khách hàng một hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán chính xác, nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp khi giải trình với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan, thì doanh nghiệp phải sử dụng Dịch vụ kế toán có hành nghề.

          Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3, Khoản 1 Điều 67 Luật Kế Toán 2015, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

          Lưu ý: Những Đại lý thuế nào đang cung cấp dịch vụ lập chứng từ kế toán, ghi nhận sổ sách, lập báo cáo tài chính, … từc là ĐANG LÀM CHUI DỊCH VỤ KẾ TOÁN. Doanh nghiệp nào đang ký hợp đồng với Đại lý thuế về những nội dung trên, thì phần nội dung này sẽ trở nên vô hiệu vì Đại lý thuế không được cung cấp Dịch vụ kế toán.

2. VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM


 

Chi tiết xem tại: Luật Quản Lý Thuế, Thông tư 117/2012/TT-BTC, Luật Kế Toán, Nghị Định 174/2016/NĐ-CP, Thông tư số 51/2017/TT-BTC, Thông Tư 292/2016/TT-BTC

Qua những phân tích nêu trên, có thể thấy điều kiện hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dich vụ kế toán là khó khăn và nặng nề hơn hẳn Đại lý thuế. Chính vì vậy, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC cho phép người đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán không cần thi mà chỉ cần đăng ký theo quy định là được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, kể từ 15/7/2017.

Theo EMC

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập công ty nha trangDịch vụ kế toán nha trang