HỘ KINH DOANH CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 02/2023/TT-BKHĐT HAY KHÔNG?

24/08/2023 9,723

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 với nhiều điểm mới về đăng ký Hộ kinh doanh (HKD) như: Mã số HKD chính là mã số thuế; Hồ sơ, thủ tục đăng ký HKD online; Thay đổi biểu mẫu đăng ký HKD;… EMC đã tổng hợp những điểm mới của Thông tư giúp Khách hàng dễ nắm bắt hơn.

➤ 1. Mã số HKD đồng thời là mã số thuế

Cụ thể, khoản 1 Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thì:

 • Mã số HKD là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký HKD để cấp cho HKD khi đăng ký HKD.
 • Mã số HKD được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký HKD.
 • Mã số này đồng thời là mã số thuế của HKD.

➤ 2. Cách tra cứu mã số HKD

Theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký HKD gồm: tên HKD, mã số đăng ký HKD, mã số HKD, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ HKD của HKD tại địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký HKD của HKD còn thiếu được lưu trữ tại địa phương vào hệ thống thông tin về đăng ký HKD.

➤ 3. Hướng dẫn cách ghi ngành, nghề kinh doanh của HKD

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của HKD, cụ thể:

 • Người thành lập HKD/HKD lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg) để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh.
 • Với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 • Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 • Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì:
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới…
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký HKD.

➤ 4. Nộp hồ sơ bằng hình thức online và thanh toán online

Theo Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT bổ sung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thì thủ tục đăng ký HKD có thể thực hiện bằng hình thức online trên hệ thống thông tin về đăng ký HKD thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Chi tiết thủ tục xem tại đây).
Người nộp hồ sơ đăng ký HKD nộp lệ phí đăng ký HKD tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký HKD, theo 03 phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký HKD ở cấp huyện; hoặc
 • Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; hoặc
 • Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý: Lệ phí đăng ký HKD không được hoàn trả cho HKD trong trường hợp HKD không được cấp đăng ký HKD.

➤ 5. Thay đổi hàng loạt biểu mẫu về đăng ký HKD

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thay đổi hàng loạt biểu mẫu sử dụng trong đăng ký HKD như: Giấy đề nghị đăng ký HKD; Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký HKD; Thông báo thay đổi chủ HKD; Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của HKD; Thông báo về việc chấm dứt hoạt động HKD; Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HKD; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký HKD trong hệ thống thông tin về đăng ký HKD

➤ 6. Thông báo địa điểm kinh doanh của HKD

Tại Khoản 1 Điều 5d Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định:

 • HKD nếu hoạt động kinh doanh tại địa điểm khác ngoài trụ sở thì phải thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của HKD và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho HKD.

➤ 7. Không bắt buộc đăng ký lại HKD

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định HKD đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2023) được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.
Như vậy, HKD đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD trước ngày 01/7/2023 được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại.

➤ 8. Bổ sung quy định đăng ký HKD theo quy trình dự phòng

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung quy định cấp đăng ký HKD theo quy trình dự phòng như sau:
Cấp đăng ký HKD theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký HKD không thực hiện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký HKD được áp dụng trong các trường hợp:

 • Hệ thống thông tin về đăng ký HKD đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;
 • Hệ thống thông tin về đăng ký HKD gặp sự cố kỹ thuật;
 • Các trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố/xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về đăng ký HKD, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo trước về thời gian dự kiến để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện việc cấp đăng ký HKD theo quy trình dự phòng.
Việc đăng ký HKD theo quy trình dự phòng được thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.
Và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hệ thống thông tin về đăng ký HKD hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp/khắc phục sự cố, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải cập nhật dữ liệu, thông tin đã cấp cho HKD vào hệ thống thông tin về đăng ký HKD.