HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN TIỀN HỖ TRỢ COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

09/07/2021 16,273

Nhằm giúp người lao động, doanh nghiệp nắm rõ hơn về hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021. Ngày 07/07/2021, Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định 23/2021/QĐ-TTg để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP. Cụ thể:
1. Đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương:
Hồ sơ
- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.
- Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 05.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; GCN nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.
Trình tự, thủ tục thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan BHXH xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH.
Bước 2: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.
Lưu ý: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
2. Đối với NLĐ ngừng việc
Hồ sơ
- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
- Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 06.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh tigười lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; GCN nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyên đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Trình tự, thủ tục thực hiện
Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH. Bước 2: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.
Lưu ý: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
3.  Đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hồ sơ:
- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:
+ HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ
+ Quyết định thôi việc.
+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.
- Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH bắt buộc và BHTN.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang thang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; GCN nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thể trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 22 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Trình tự, thủ tục thực hiện
NLĐ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi NLĐ chấm dứt HĐLĐ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
8. Đối với hộ kinh doanh
Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu 11 đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
Trên đây là một số trường hợp điển hình và hồ sơ trình tự thủ tục để nhận hỗ trợ mà EMC đã tổng hợp. Quý Doanh nghiệp, người lao động có thể xem chi tiết các trường hợp khác, đối tượng, điều kiện để được nhận hỗ trợ tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và bài viết: “Các Mức Hỗ Trợ Người Sử Dụng Lao Động Và Người Lao Động Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid-19”