HƯỚNG DẪN TRA CỨU MẶT HÀNG GIẢM THUẾ TỪ 10% XUỐNG 8% (theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành)

20/07/2023 6,741

➤ MỤC ĐÍCH

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tháo gỡ được những khó khăn bất cập trong việc xác định hàng hóa, dịch vụ của mình có được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

➤ BƯỚC 1

TÌM KIẾM MÃ HÀNG HÓA

👉 Mở trang: https://www.hscodevietnam.com
👉 Nhập tên hàng để tìm mã HS. 

Tra cứu mã ngành hàng hoặc mã HS của hàng hóa tương ứng với tên các mặt hàng, dịch vụ mà đơn vị đang cần xuất hóa đơn tại Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

➤ BƯỚC 2

TÌM KIẾM MÃ NGÀNH HÀNG TRONG PHỤ LỤC I, II, III Nghị định 44/2023

Rà soát, đối chiếu mã ngành hàng hoặc mã HS của mặt hàng đang cần xuất hóa đơn với thông tin tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Mã ngành hàng ghi trên cột Cấp 6, Cấp 7, mã số HS áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

👉 Nhắp để mở phụ lục I,II,II nghị định 44/2023/NĐ-CP Quy định chính sách giảm thuế GTGT.

➤ BƯỚC 3

XỬ LÝ KẾT QUẢ TÌM KIẾM

👉 Nếu mã HS của mặt hàng đó nằm ở một trong 3 phụ lục trên.
👉 Mặt hàng, dịch vụ đó không được giảm thuế mới năm 2023.
👉 Xuất hóa đơn với mức thuế suất 10%.
👉 Nếu mã HS của mặt hàng không nằm ở bất kỳ phụ lục nào.
 
👉 Đơn vị được áp dụng giảm thuế từ 10% xuống còn 8%
👉 Xuất hóa đơn giảm thuế với mức thuế suất 8%.

Chi tiết vui lòng liên hệ điện thoại: ✆ 0258 351 2222 để được hỗ trợ.