MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI MỚI NHẤT

09/12/2019 943

       Kể từ ngày 01/01/2017 mức lệ phí môn bài sẽ thay đổi theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Theo đó, mức lệ phí sẽ tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng lại miễn đối với một số cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Và nhằm giúp các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những quy định mới này, chúng tôi đã thực hiện bài viết sau:

1. Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau: 

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • .......

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp chỉ còn lại hai mức (Trước đây là 04 mức):

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thu lệ phí môn bài

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Từ 10 tỷ trở xuống

2.000.000 đồng/năm

3. Mức thu lệ phí môn bài đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

4. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chỉ còn lại 03 mức (Trước đây là 06 mức):

Doanh thu

Mức thu lệ phí môn bài

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

Trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

 5. Hiu lực thi hành.

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2017.
  • Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01/01/2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.
  • Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Chi tiết xem tại: Nghị định 139/2016/NĐ-CP