[THÔNG BÁO] THAY ĐỔI EMAIL THEO TÊN MIỀN MỚI EMC.VN

09/12/2019 1,126

Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu EMC, nay Công ty Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp, viết tắt EMC, xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ email của toàn công ty do sử dụng tên miền mới EMC.vn đến quý Khách hàng và Đối tác!
ten@emcvn.vn -> ten@emc.vn
Áp dụng từ ngày: 15/09/2019