THỦ TỤC ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN TIỀN HỖ TRỢ DO GẶP KHÓ KHĂN BỞI DỊCH COVID-19

28/04/2020 1,704

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn thủ tục để người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ.

1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương.

Người lao động được nhận hỗ trợ 1.800.000 triệu/tháng.

Điều kiện nhận hỗ trợ:

 • Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/04/ 2020 đến hết ngày 30/06/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/04/ 2020 đến ngày 30/06/2020.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
 • Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (số dư đến ngày 31/03/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ

 • Doanh nghiệp gửi Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng (Mẫu số 01 Phụ lục) đến UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, kèm theo các giấy tờ sau:

+ Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

+ Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020;

+ Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

2. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được nhận hỗ trợ 1.000.000 triệu/tháng.

Điều kiện nhận hỗ trợ:

 • Người lao động có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/04/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/06/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;
 • Người lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ

Người lao động gửi Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 03 Phụ lục) đến UBND cấp xã, kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu không có Sổ BHXH thì nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

3. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Người lao động được nhận hỗ trợ 1.000.000 triệu/tháng

Điều kiện nhận hỗ trợ:

 • Mất việc làm và có thu nhập trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020 thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg;
 • Cư trú hợp pháp tại địa phương;
 • Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ:

Người lao động gửi Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 04 Phụ lục) tới UBND cấp xã.