PHẠT KÊ KHAI SAI HỒ SƠ THUẾ

26/09/2023 348

➤ Ai bị phạt?

  • Người nộp thuế.
  • Tổ chức, cá nhân liên quan.

➤ Bị phạt khi nào?

  • Khi kê khai sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế.

➤ Phạt những hành vi nào?

  • Khai thiếu các nội dung trong hồ sơ thuế.
  • Hành vi hhai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.
  • Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

➤ Phạt bao nhiêu tiền?

  • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 8.000.000
    (chương II, mục 1, điều 12 Nghị định 125/NĐ-CP)

Bài viết liên quan:

Phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Phạt chậm nộp thuế

Phạt chậm nộp thuế

thanh tra kiem tra thue