PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN

26/09/2023 378

 

➤ Ai bị phạt?

 • Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

 • Tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

➤ Xử phạt đối với hành vi nào?

 • Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp (Hóa đơn, chứng tử giả, hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế, …) 
 • Hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ. (hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc, hóa đơn tẩy xóa, hóa đơn khống, …)
 • Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;
 • Trốn thuế 

➤ Xử phạt đối với những vi phạm nào?

 • Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn; 
 • Vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế; 
 • Khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; 
 • Vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; 
 • Vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; 
 • Vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

➤ Hình thức phạt như thế nào?

 • Phạt cảnh cáo bằng văn bản, đình chỉ hoạt động in hóa đơn hoặc phạt tiền.

➤ Phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Điều 7; Chương II, mục 1, điều 10, Nghị định 125/NĐ-CP).

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế;
 • Phạt tiền tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Phạt tiền tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn.
 • Phạt tiền tối đa không quá 200.000.000 đồng đối với người nộp thuế là tổ chức thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế. Phạt tiền tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với người nộp thuế là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế.
 • Phạt 20% số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.
 • Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế.
  Phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước.
 • Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn. 

(Tham khảo Nghị định chính phủ số 125/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN ban hành 19/10/202)

Bài viết liên quan