Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ
01:09 09/12/2019 927

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư, trong đó có các nội dung đáng chú ý về việc thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, ngành nghề kinh doanh có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài…

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (1)
01:07 09/12/2019 703

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ MUA VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (1)
01:04 09/12/2019 418

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Xem chi tiết
HẬU QUẢ VỀ VI PHẠM ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
01:04 09/12/2019 3,342

Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đói với doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG HƯU KHI THAM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 2015
01:02 09/12/2019 582

Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; hoặc Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm …

Xem chi tiết