Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ MUA VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (1)
01:04 09/12/2019 352

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Xem chi tiết
HẬU QUẢ VỀ VI PHẠM ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
01:04 09/12/2019 2,996

Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đói với doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG HƯU KHI THAM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 2015
01:02 09/12/2019 488

Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; hoặc Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm …

Xem chi tiết
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TTP
00:45 09/12/2019 399

Có năm nội dung chính đã làm TPP trở thành một Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới.

Xem chi tiết