Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TTP
07:45 09/12/2019 1,039

Có năm nội dung chính đã làm TPP trở thành một Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới.

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM
07:45 09/12/2019 830

Phạt tiền từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn không đóng (KPCĐ), Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với việc: a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động; b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động; ...

Xem chi tiết