Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SẼ BỊ COI LÀ TỘI PHẠM
01:24 09/12/2019 702

Cá nhân phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm. Pháp nhân phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

Xem chi tiết
TỘI IN, PHÁT HÀNH, MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA CÁ NHÂN - PHÁP NHÂN
01:21 09/12/2019 1,126

Cá nhân phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Pháp nhân phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Xem chi tiết
TRỐN THUẾ VÀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA CÁ NHÂN - PHÁP NHÂN
01:20 09/12/2019 21,777

Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp hoặc không nộp thuế, ví dụ như bán hàng mà không xuất hoá đơn để giảm doanh thu hay tạo ra những thông tin không có thật như mua hoá đơn để tăng chi phí nhằm khấu trừ thuế, tạo hồ sơ giả để hoàn thuế GTGT,…

Xem chi tiết
PHÁP NHÂN SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
01:19 09/12/2019 2,350

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội sau đây: Điều 200 (tội trốn thuế), Điều 203 (tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ), Điều 216 (tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động)...

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
01:14 09/12/2019 4,196

Vừa qua, Luật Kế Toán năm 2015 được ban hành đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán. Chính vì vậy, chúng tôi viết bài này nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về điều kiện đối với một tổ chức, cá nhân được hành nghề kế toán theo quy định của Luật mới.

Xem chi tiết
DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ ƯU ĐÃI THUẾ
01:11 09/12/2019 11,356

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư. Trong đó phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo thông tư này là một trong những điểm cần chú ý.

Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ
01:09 09/12/2019 876

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư, trong đó có các nội dung đáng chú ý về việc thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, ngành nghề kinh doanh có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài…

Xem chi tiết