Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI THIẾU CÁC NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ THUẾ
01:34 09/12/2019 2,204

Phạt tiền 1.400.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế Phạt tiền 2.100.000 đồng đối với hành vi hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Xem chi tiết
TIỀN LÃI CHẬM ĐÓNG, TRỐN ĐÓNG, CHIẾM DỤNG BHXH, BHYT, BHTN
01:32 09/12/2019 789

Chính Phủ vừa qua đã ban hành thông tư 20/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2016, để hướng dẫn chi tiết về phương pháp xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết
CÁC KHOẢN PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ NĂM 2016
01:31 09/12/2019 1,041

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 , tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN, KIỂM KÊ TÀI SẢN
01:30 09/12/2019 413

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định.

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN, TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
01:29 09/12/2019 1,669

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị;

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
01:28 09/12/2019 1,473

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán;

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VÀ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
01:25 09/12/2019 2,542

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định

Xem chi tiết